Tuoreimmat viestit

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Rekisteröintipakko
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 20.07.14 - klo:22:47 »
Muutamme foorumin avoimen alueen jäsenkokouksessa ja hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta rekisteröitymisen vaativaksi. Vastaavasti muutamme rekisteröinnin avoimemmaksi, mutta ylläpidon hyväksynnän vaativaksi.
22
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Eru sosiaalisessa mediassa
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 04.01.13 - klo:08:03 »
Eru Telegram-kanava:

https://t.me/joinchat/CuAeZg2llfiaIOJF_nSKpg

Erun Facebookryhmän löydät täältä:

https://www.facebook.com/groups/233432224829/

23
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Foorumille rekisteröityminen
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 19.08.11 - klo:14:03 »
Rekisteröityäksesi sinun on hyväksyttävä seuraavat käyttöehdot.

Olet luonnollinen henkilö ja tarkoituksesi on liittyä foorumille käyttääksesi sitä asialliseesti ja hyvän maun mukaisesti itsesi ja lähipiirisi tarpeisiin. Et postita materiaalia joka on valheellista, hyväksi käyttävää, vihaa lietsovaa, häiriköivää, loukkaavaa, uhkaavaa, toisen yksityisyyttä rikkovaa, K-18 materiaalia tai materiaalia, jonka on Suomen lain vastaista. Et postita kopiosuojattua (copyright) materiaalia, jonka oikeuksia et itse omista tai omaa kirjallista lupaa materiaalin käyttämiseen. Spam, flood, ketjukirjeet ja pyramidihuijaukset ovat foorumilla kiellettyjä.

Ylläpito ei esimoderoi posteja, joten se ei vastaa viestien sisällöstä. Asiattomat ja sääntöjen vastaiset viestit poistetaan ensi tilassa. Mikäli edellä mainitun kaltainen viesti havaitaan tulee siitä ilmoittaa ylläpidolle ensi tilassa. Foorumin ylläpito varaa täyden oikeuden poistaa käyttäjien viestejä ilman erillistä ilmoitusta ja luovuttaa kaikki käyttäjätiedot viranomaisille heidän sitä vaatiessa.

Valitsemasi käyttäjänimen tulee olla asiallinen. Älä koskaan anna salasanaasi kenellekään. Ylläpito ei sitä kysy koskaan. Et koskaan saa käyttää toisen käyttäjän tiliä, jollet ole ylläpitäjä. Suosittelemme vahvaa ja riittävän mutkikasta salasanaa omaksi turvaksesi.

Rekisteröinnin jälkeen kirjautuessasi foorumille sinulla on mahdollisuus syöttää profiilistasi tarkempia tietoja. Näiden tulee olla totuudenmukaisia ja asiallisia.

Jokaisen postituksen IP-osoite tallennetaan. Ohjelmisto asentaa keksin (cookie) selaimesi välimuistiin. Tähän taltioidaan vain tilisi tiedot sekä se oletko kirjautuneena foorumille sisään. Ohjelmisto ei kerää tai lähetä muuta tietoa tietokoneestasi.
24
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Foorumin ylläpito ja päävalvojat
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 02.03.11 - klo:11:58 »
Foorumin ylläpitäjinä toimivat:
- samuk, Samu Kahila
- Tulhu, Joonas Selin

Sähköposti: webmaster (at) eru (piste) fi

Päävalvojana toimii:
- Chev

Päävalvojaan saa yhteyden yksityisviestillä.
25
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Erun säännöt
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 06.12.07 - klo:04:05 »
Hyväksytty jäsenkokouksessa 23.5.2015, Tampereella

ERUN SÄÄNNÖT

1. SEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA
Seuran nimi on Eru ja sen kotipaikka on Tampere.

2. SEURAN KIELI
Seuran kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset paperit laaditaan suomeksi.

3. SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on edistää liverooli-, rooli-, lauta- ja figuuripelien sekä näitä vastaavien tai
sivuavien alojen harrastusta. Seura pyrkii tarjoamaan tietoa ja opastusta asiasta kiinnostuneille.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestetään edellä mainittuja pelejä, muita tilaisuuksia ja
konferensseja. Seura tiedottaa alan keskeisistä tapahtumista sähköisesti sekä pyrkii muodostamalla
tarvittaessa erilaisia työryhmiä. Seura voi toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsen- ja muita
maksuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura käyttää yhteiset varat jäsenkokouksessa tai
hallituksen kokouksessa sovitulla tavalla.

4. SEURAN JÄSENISTÖ
Jäsenet maksavat kokouksessa sovitun suuruisen jäsenmaksun. Jäsenillä on äänioikeus seuran
kokouksissa, oikeus käyttää seuran välinevarastoja ja oikeus kuulua seuran sähköiselle
tiedotuskanaville. Jäseniltä perittävistä jäsen- ja muista maksuista päättää jäsenkokous. Milloin
jäsenmaksua ei ole erikseen käsitelty jäsenkokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa sen suuruus
säilyy edellisvuoden tasolla. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen voidaan
erottaa seurasta välittömästi jäsenmaksun eräpäivän umpeuduttua. Jäsen, joka on ollut
osallistumatta seuran toimintaan vuoden ajan voidaan erottaa seurasta hallituksen päätöksellä.
Kaikki jäsenet saavat erota suullisella tai kirjallisella pyynnöllä seurasta. Jäsen voidaan erottaa
seurasta vähintään kahden jäsenen aloitteesta hallituksen ääntenenemmistöllä. Uusi jäsen jonka
jäsenhakemus on lähetetty syyskuussa tai sen jälkeen ja joka ei aiemmin ole ollut seuran jäsen saa
vapautuksen jäsenmaksusta kyseisen vuoden loppuun saakka. Seuralla voi olla lisäksi
kannatus-, kunnia-, perhe- ja foorumijäseniä. Kannatus-, perhe- ja foorumijäsenellä ei peritä
jäsenmaksua eikä heillä ole jäsenen oikeuksia. Kannatus- ja perhejäsenellä on mahdollisuus saada
kirjallisella tai suullisella hakemuksella pääsyoikeudet rajatuin oikeuksin seuran sähköisille
tiedotuskanaville. Perhejäsenen on kuuluttava samaan ruokakuntaan seuran varsinaisen jäsenen
kanssa. Kunniajäsenellä on muuten jäsentä vastaavat oikeudet, mutta äänioikeus seuran kokouksissa
vain mikäli hän maksaa vapaaehtoisen jäsenmaksun. Foorumijäsenellä on mahdollisuus kuulua
rajatuin oikeuksin seuran foorumille.

5. SEURAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Seuralla toimii hallitus, joka on jäsenkokouksen valitsema päätös- ja toimeenpanovaltainen elin.
Hallitusjäsenillä on oikeus käyttää seuran varallisuutta sekä nimeä ja myöntää tämä oikeus muille
jäsenille. Hallituksen ilman jäsenkokouksen päätöstä tekemän päätöksen voi kumota ainoastaan
jäsenkokous 2/3 ääntenenemmistöllä. Hallitusjäsenet vastaavat toimistaan ainoastaan seuraan
sitomallaan omaisuudellaan, milloin ei toisin määrätä. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi voidaan valita tarvittaessa lisäjäseniä sekä varajäseniä.
Puheenjohtajalla on kokouksissa äänioikeus. Seuralla voi olla hallituksen lisäksi toimihenkilöitä,
joiden vastuulla on seuran tietyt tehtävät. Toimihenkilöllä on puheoikeus hallituksen kokouksissa,
mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sitoutuvat virkaansa allekirjoittamalla
hallituksen muodostamisen yhteydessä virkaehdon tai vannomalla suullisen valan.

6. SEURAN KOKOUKSET
Seuralla on vuosittain sääntömääräinen kokous, joka kutsutaan koolle vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Kokouksessa käydään läpi edellisen vuoden asiat ja sovitaan tulevan vuoden toimista.
Seuran jäsenillä on oikeus saada haluamansa asiat käsiteltäväksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti tai
sähköpostilla hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa jokaisella
jäsenellä on äänioikeus. Kaikilla jäsenillä on oikeus kutsua koolle ylimääräinen jäsenkokous.
Tällöin henkilö on velvollinen järjestämään tilaisuuden ja ilmoittamaan kokouspäivämäärän sekä
soveliaan paikan hallitukselle sekä foorumille kirjallisesti vähintään kolme vuorokautta ennen
kokousta. Kokous on päätösvaltainen mikäli siihen osallistuu vähintään yksi hallituksen edustaja ja
kaksi jäsentä. Kokouspaikan tulee olla sellainen, että suurimmalla osalla jäseniä on mahdollisuus
päästä paikalle kohtuullisin edellytyksin.

7. SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkautumisesta päättää seuran kokous kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4
ääntenenemmistöllä. Kokousten välillä on oltava vähintään yksi kuukausi. Seuran purkautuessa sen
varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen
mukaisesti.
26
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Erun tapahtumien säännöt
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 30.10.07 - klo:22:38 »
Päivitetty viimeksi: ylimääräisessä jäsenkokouksessa 2.6.2010, Tampereella

ERUN TAPAHTUMIEN SÄÄNNÖT

1. Yleistä
Nämä säännöt ovat Erun omaisuutta. Tätä dokumenttia saa levittää vapaasti, mutta siihen ei saa tehdä
muutoksia tai poistaa sen sisältöä. Sääntöjen myyminen tai muutoin taloudellinen hyödyntäminen ovat
kiellettyjä.

2. Vastuu

2.1. Järjestäjien vastuu
Tapahtumassa ovat voimassa Suomen valtion lait ja niitä tulee noudattaa. Tapahtumasta on vastattava
juridisesti vastuunkatokykyinen henkilö. Tapahtuman osallistujat sitoutuvat noudattamaan
omavastuusopimusta (liite 1). Tämä rajoittaa kohdassa 1.2. mainitun mukaisesti järjestäjän vastuuta.
Mikäli tapahtuma on julkinen tai tapahtuu yleisellä paikalla tulee huomioida tilaisuuteen mahdollisesti
tarvittavat luvat ja turvallisuusseikat.

2.2. Osallistujan vastuu
Tapahtumaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät omavastuusopimuksen (liite 1). Allekirjoituksella tai
huoltajan allekirjoituksella sitoudutaan siihen, että vastuu kaikesta välittömästi tai välillisesti
osallistujan aiheuttamastaan vahingosta, vauriosta tai tapaturmista siirtyy hänelle tai hänen
huoltajalleen. Mahdolliset alaikäiset osallistujat luovuttavat omavastuusopimuksen huoltajan
allekirjoituksella varustettuna tapahtumaan saapuessaan vastaavalle henkilölle tai tämän nimeämälle
henkilölle. Muut osallistujat allekirjoittavat omavastuusopimuksen tapahtumaan saapuessaan tai ennen
tapahtuman alkamista todistajien läsnä ollessa solmivat sisällöltään kirjallisen version kanssa
yhteneväisen suullisen omavastuusopimuksen. Yksikään henkilö ei saa osallistua tapahtumaan ilman
voimassa olevaa omavastuusopimusta pois luettuna tapahtuman järjestävät henkilöt.
Omavastuusopimuksen uupuminen tai sen hyväksymättä jättäminen sulkee henkilön pois ehdoitta
tapahtumasta ilman kompensaatiota. Poikkeuksellisesti voidaan määrätä, että tapahtumaan osallistujat
eivät joudu allekirjoittamaan omavastuusopimusta. Tällöin vastuu voidaan määrittää tässä mainitusta
poikkeavasti.

3. Yleisestä turvallisuudesta
Avotulen teko ja tupakointi ovat tapahtuman aikana kiellettyjä, jollei toisin määrätä. Mikäli näin
tehdään, on järjestettävä tälle paikka, jossa palovaara on minimoitu. Osallistujat vastaavat itse omasta
mahdollisesta lääkityksestään.

4. Yleisestä järjestyksestä
Tapahtuman aikana kaikkien ei siihen osallistuvien henkilöiden häiritseminen millään tavalla on
kiellettyä. On suotavaa, että sivulliselle selitetään mistä tapahtumassa on kysymys, jos hän tätä
tiedustelee. Luonnon vahingoittaminen ja eläinten häiritseminen ovat kiellettyjä. Jokainen osallistuja on
velvollinen itse huolehtimaan roskansa pois tapahtumapaikalta. Mikäli tapahtumaan osallistuja
käyttäytyy epäasiallisesti saa hän varoituksen. Jos käytös jatkuu epäasiallisena, on heti ensivaroituksen
aikana jo selvästi sääntöjen vastaista, muuten haitaksi tapahtumalle tai siihen osallistujille hänet voidaan
tarpeen niin vaatiessa poistaa tapahtumasta välittömästi ilman kompensaatiota. Vaarallisten tai
luvanvaraisten varusteiden hallussapito on tapahtuman aikana kiellettyä, jollei poikkeuksellisesti ole
toisin tapahtumasta vastaavan kanssa sovittu.

5. Varusteet tapahtumiin
Nämä tulee olla mukana joka tapahtumassa:
- liite 1 allekirjoitettuna
- mahdollisesti ennakkoon annetun ohjeistuksen mukainen erillinen varustus
- yötapahtumissa valonlähde, makuupussi ja makuualusta
- rahaa omia kuluja varten

6. Merkit ja termit pelitapahtumissa

6.1. Käsimerkit
käsi nyrkissä pään päällä - olen off-game eli en pelissä mukana, älä huomioi kohdetta
kädet ristissä rintakehän päällä - olen näkymätön, mutta pelissä mukana
kumpikin käsi pään päällä mökkinä - pelinjohtajien kokous, ei koske pelaajia

6.2. Muut merkit ja termit
"Apua!" - pelaaja todellisessa hädässä, auta ja kutsu lisäapua
brieffi ? kokoontuminen, yleensä ennen ja jälkeen tapahtuman
GM/PJ ? game master / pelinjohtaja, valta yli pelaajien
HGM/PPJ ? head game master / pääpelinjohtaja, valta yli pelinjohtajien ja pelaajien
?(H)GM/(P)PJ sanoo:" - pelinjohtajan kommentti / määräys, jota on toteltava
in-game - pelissä tapahtuvaa
Keeper - kts. (H)GM
NPC/EPH ? non-player character / ei-pelaajahahmo, pelinjohdon apulainen
off-game - pelin ulkopuolella tapahtuvaa, tätä tulee välttää viimeiseen asti
PC/PH - pelaajahahmo
"Hold!" - huuda samoin -> peliaika pysähtyy kunnes toisin sovitaan, käyttöä pyrittävä välttämään
proppi - rekvisiitta
punainen teippi/naru/nauha ? esine, asia tai henkilö on off-game

--

Liite 1

Tulosta tämä tai tee itse sisällöltään täysin vastaava paperi.

OMAVASTUUSOPIMUS

Olen lukenut ja ymmärtänyt Erun tapahtumien säännöt sekä muut tapahtumasta tiedoksi annetut
määräykset. Sitoudun noudattamaan näitä ja vapautan tapahtuman järjestäjät vastuusta säännöissä
mainitun mukaisesti. Sitoudutaan ottamaan vastuu kaikesta välittömästi tai välillisesti itse
aiheuttamastani vahingosta, vauriosta tai tapaturmista.

Päivämäärä ja paikka:
Nimi:
Postiosoite, -numero ja -toimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:

Alle 18-vuotiaan huoltajan yhteystiedot:
Nimi:
Postiosoite, -numero ja -toimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:


_______________________________________________
Allekirjoitus


_______________________________________________
Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus

--

sähköposti: hallitus@eru.fi / URL: http://www.eru.fi/
27
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Miksi en näe jäsenaluetta lainkaan?
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 30.10.07 - klo:22:34 »
Jäsenalue näkyy vain, mikäli käyttäjätiedoissasi on merkintä "Erun jäsen". Vain ylläpito voi myöntää tämän merkinnän. Merkinnän saaminen edellyttää kyseisen vuoden jäsenmaksun suorittamista seuralle. Asia vahvistetaan rahastonhoitajalta vain hakijan omasta pyynnöstä ylläpidolle.
28
Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt / Foorumin säännöt
« Uusin viesti kirjoittanut samuk 30.10.07 - klo:22:22 »
Foorumin käyttäjien tulee rekisteröityä päästäkseen osallistumaan useimpiin keskusteluihin. Lukemaan viestejä pääsee rajoitetusti myös rekisteröitymätön henkilö.

Noudatamme foorumilla netikettiä: http://www.internetopas.com/netiketti/

Laita viestisi oikean pääotsikon alle. Jos aiheesta on keskustelu jo aiemmin tulisi aihetta koskevat viestit liittää vanhan keskustelun jatkoksi.

Avoimelle alueelle ei saa postittaa alaikäisille sopimatonta materiaalia tai käyttää turhan karskia kieltä. Näille viesteille löytyy oma paikkansa jäsenalueelta. Foorumille rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyttyjä sääntöjä on noudatettava.

Ylläpito ja moderaattorit omaavat oikeuden muuttaa tai poistaa epäasiallisia tai sääntöjen vastaisia kirjoituksia. Toistuvista rikkeistä käyttäjän tili lukitaan tai poistetaan. Kaikki ongelmatilanteen tiedustelut osoitteeseen webmaster (at) eru (piste) fi.

Moderaattorit ja admin voivat osallistua keskusteluun myös yksityishenkilöinä. Mikäli kyse on moderoinnista, se ilmoitetaan viestissä erikseen.
Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10