Etusivu        Tapahtumat        Media-arkisto        Yhteystiedot        Kumppanit        Foorumi
In English
      Hallitus        Jäsenhakemus        Varasto        Toimihenkilöt        #eru  

Erun tietosuojaseloste
Muokattu viimeksi 18.2.2018

REKISTERIN PITÄJÄ
Rekisterin pitäjän toimii Eru.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus johon yhteyden saa sähköpostilla hallitus@eru.fi. 

REKISTERIN NIMI
Erun jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään jäsenyysasioiden, maksuliikenteen hoitamista ja tiedottamista varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan nimi, jäsenlaji, yhteystiedot, syntymäaika, jäsenmaksutiedot sekä mahdolliset muut tiedot joita asianomainen on sinne erikseen ilmoittanut.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja käsittelee yhdistyksen hallitus ja tarvittaessa sen valtuuttamat toimihenkilöt. 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteri sijaitsee Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. Manuaalinen aineisto
Pidetään yhdistyksen hallituksen ja sen valtuuttamien toimihenkilöiden hallinnassa.
B. ATK:lle tallennetut tiedot
Pidetään yhdistyksen hallituksen ja sen valtuuttamien toimihenkilöiden hallinnassa.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää yhdistyksen hallitukselle johon yhteyden saa sähköpostilla hallitus@eru.fi. 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA SEKÄ SEN POISTAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai hänen tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää yhdistyksen hallitukselle johon yhteyden saa sähköpostilla hallitus@eru.fi.